top of page

Konsultationer

tecken-andlig-narvaro.webp

Jag har studerat En kurs i mirakler i trettioett år och är en avancerad lärare av den. Jag erbjuder alla kurselever personliga konsultationer. Varför det är viktigt att poängtera att det bara är studenter av Kursen som jag vägleder beror på att jag uteslutande använder mig av tankesystemet i Kursen samt dess terminologi som verktyg, för att med hjälp av detta tankesystem förstå sanningen i allt som någonsin funnits på den här planeten. Talar man inte kursspråk blir den hjälp jag har att förmedla fullkomligt obegriplig för mottagaren. I mina konsultationer är jag alltid uppkopplad med Endeliss som hjälper mig att vägleda.

 

Jag erbjuder en timmes konsultation för 600 kronor. Konsultationen sker genom besök hemma hos mig eller via telefon – facetime eller bara röst, du väljer. Vi kommer överens om tid och klockslag och sätt att kommunicera och sedan swishas avgiften till Real People Publishing.

Vänligen fyll i formuläret nedan för kontakt inför konsultation så återkommer jag snarast.

bottom of page