top of page

En kurs i mirakler

En Kurs i mirakler

Vad säger Kursen?

                                              

 Kursen säger att den här världen är en illusion. Du befinner dig i en dröm i vilken du har förnekat ditt sanna Själv och din Skapare. Denna dröm kan användas till ytterligare förnekande eller till uppvaknande. Valet är ditt var du investerar din tid och dina ansträngningar. Denna värld kommer genom den Helige Ande att erbjuda dig kunskap, dold i lektioner som du har att lära. Du måste titta under ytan på världens skenbart ”slumpmässiga” mönster och se in i dig själv och allvarligt begrunda vad du behöver lära dig. Om du lär dig de lektioner rätt som den Helige Ande erbjuder dig kommer du slutligen att vakna upp ur världens dröm. Väljer du däremot egot istället, kommer du att fortsätta sova och drömma världens dröm och aldrig vakna upp. Valet är ditt.

Hur uppnår Kursen målet?

Kursen uppnår målet genom att inbegripa eleven i en dialog med den Helige Ande, som redan finns i elevens sinne, men som eleven själv har glömt bort. När sinnet börjar lyssna på den Helige Ande och lita på Hans tänkande, istället för att sätta sin tilltro till sin egen begränsade förmåga, ökar friden och glädjen, och sinnet blir bevisat om att det som Kursen säger är sant. Det sker då en positiv återkoppling vilket fördjupar sinnets motivation i att bli av med all smärta och rädsla, och så bli upplyst.
Som sitt viktigaste verktyg använder sig Kursen av förlåtelsen. Förlåtelsen är det verktyg som är enklast att förstå och renast att använda. Sedan du lärt dig vad förlåtelse innebär kan den inte missbrukas. Ett konsekvent användande av den leder alltid till en öppning av hjärtat och i slutändan till en hågkomst av Gud. I detta arbete hjälper dig den Helige Ande som är Förlåtelsens Röst.

 

Kan Kursen misslyckas?

Kursen kan inte misslyckas eftersom den inte syftar till att addera något som inte redan existerar. Dess läromål är därför det mest naturliga som finns, eftersom den bara är ett sätt att lära sinnet att komma ihåg vad som redan finns i det. Detta kan inte misslyckas eftersom sinnets grundläggande önskan är att bli helt och återvända till Gud. Hur du än definierar Gud, så måste du förstå att du kring ordet “Gud” har en massa föreställningar, eller fördomar, av vilka inga av dem är sanna, utan snarare är formade av ditt ego, som är skräckslaget för Gud. Har du en aversion mot ordet “Gud” är du redan programmerad av föreställningar som hindrar dig från att förstå vad “Gud” egentligen betyder. Du har ännu mycket att lära. Var då ödmjuk nog att inse att du inte vet allt. Gud skapar bara det eviga, eftersom Han Själv är evig kärlek och evigt liv, och kärlek kan inte skapa sin motsats, vilket i sådana fall skulle vara rädsla och död. Denna motsats har därför aldrig skapats annat än i fantasier. Att upphöra med dessa fantasier och bara erkänna sanningen för vad den är kan därför inte vara svårt. Det som är för evigt sant kan aldrig förändras, upphöra, eller ändra karaktär, och när denna tanke gryr i elevens sinne, förstår han att han alltid var helt utan skuld, evigt älskad av kärlekens Gud, och precis så perfekt som Gud skapade honom. Och i detta ögonblick, då Guds Son inser sin perfekta roll i Skapelsen, lyser Gud Själv upp hans sinne med Sitt Ljus, och allt lidande upphör.

Vem har skrivit Kursen?

Helen Schuckman och Bill Thetford

Helen Schucman och Bill Thetford

En kurs i mirakler kanaliserades av Helen Schucman och skrevs ner av henne och William ”Bill” Thetford under en sjuårsperiod. Den publicerades första gången 1976. Helen och Bill var kollegor och professorer i psykologi på Columbia University Medical Center, ett universitetssjukhus i New York. De var i medelåldern när Rösten för första gången kom till Helen och uppmanade henne att anteckna. Rösten sa till Helen:

                 “Detta är en kurs i mirakler, var snäll och anteckna.”

Rösten fick tjata på Helen länge, upprepande samma fras om och om igen, för Helens sinne revolterade. Hon trodde att hon höll på att bli galen. Hon hade aldrig förr varit med om detta; att höra en röst i sitt huvud som talade med henne. Hon gick igenom en djup inre kris, och tillslut anförtrodde hon sig i tårar till sin chef, Bill, och beklagade sig förtvivlat. Bill var däremot lugn och pragmatisk. Han försäkrade Helen om att hon inte var galen, och föreslog Helen att varför inte göra som Rösten säger: Anteckna. ”Sedan kan du visa mig dina anteckningar och ingen annan behöver få veta något. Och då kan jag också skriva ut dem på maskin.”

 

Så gjorde de.

Bill satt bakom sin skrivmaskin på kontoret och Helen läste upp från sitt stenografiblock vad hon hade antecknat, ofta skakande i tårar. Hon kunde inte begripa vad som kom igenom henne, och informationen var djupt upprörande. Ibland fick Bill hålla om den gråtande Helen med ena handen och skriva maskin med den andra. Bill blev strax häpen över ordens djupa mening, och han förstod att detta inte var någon fantasi, och att det definitivt inte var Helens ord. Hela fenomenet var obegripligt och oförklarligt. Men de fortsatte sitt arbete. Efter en dryg månad med denna arbetsmetod insåg både Helen och Bill att Rösten tillhörde Jesus.

I början av denna process grälade Helen ofta med Jesus. Vid ett tillfälle grät hon och skakade i harm och förtvivlan och sa: ”Jag är ju judinna och ateist. Varför hade du inte kunnat välja någon annan än mig; förslagsvis en devot kristen nunna?” Och Jesus svarade: ”Därför att detta fungerar. Du hör mig och vad jag vill ha sagt, fortsätt nu att anteckna.”

En del blir störda, djupt oroade eller förolämpade av att Jesus inte gör någon hemlighet av att det är han som talar i Kursen. Detta gör han på flera ställen, men kanske tydligast i kapitlet om sin egen korsfästelse. Detta får man ta som det är. Det är fullt möjligt att upprätta en relation med den Helige Ande istället för med honom, och ändå få ut maximal effekt av hans kurs. Vem man identifierar som Rösten i boken är sak samma, för som han själv säger: det är i praktiken ingen skillnad på honom och den Helige Ande, eftersom de säger samma sak. En annan sak som kan besvära somliga, i synnerhet kvinnor, är att texten intar ett manligt perspektiv. Det är ingen slump, och vilar inte på godtycke. Kursen är klädd i kristen språkdräkt av flera skäl. De kristna symbolerna och det patriarkaliska bildspråket av det heliga; Gud Fadern, Sonen, och den Helige Ande, ska inte tas för ett argument i debatten om könens lika rätt och värde. Kursen syftar inte till detta, utan till att rätta ditt sinne tills du inser att det inte finns någon skillnad på någonting, och att allt därför har lika värde. Att säga Guds Son är alltså exakt detsamma som att säga Guds Dotter. Men texten hade blivit klumpig och omständig om den hade varit tvungen att hela tiden tala om ”han/hon”, eller ”Guds Son/Guds Dotter” bara för att försäkra sig om att ingen kände sig bortglömd och kränkt. Denna typ av hänsyn skulle dessutom motverka Kursens syfte att befria eleverna från ego, när den själv konstaterar att bara ett ego kan känna sig kränkt. Jesus litar på din intelligens att se bortom symbolerna. Att sedan, för det tredje, exklusivt för Kursens skull uppfinna ett icke könsspecifikt pronomen, för att inbegripa alla Guds Barn, blir lika märkligt. Det skulle ställa Kursen i en litterär särställning av fel anledning. Många blir dessutom precis lika irriterade av sådana påhittade ord som andra blir av att inte få sitt kön i pränt. Det borde alltså redan nu vara uppenbart hur oväsentligt det är att bråka om pronomen, och hur långt bort ifrån Kursens mål detta leder oss. En kurs i mirakler följer kristen tradition eftersom den är skriven av Jesus, och för att kristendomen uppstod ur Jesus undervisning. Att uppfinna något nytt är att tro på egots idéer om att något annat än det som finns skulle vara så mycket bättre. Kristendomen tjänar som en god grund. Det bråkas redan tillräckligt mycket mellan de religioner som finns, att det skulle vara meningslöst att uppfinna en ny religion att bråka om. Det är nämligen inte religionerna som sådana som kommer att befria människan utan snarare hennes tankar om dem och användning av dem. De tjänar nämligen alla samma syfte. Rätt praktiserade leder de alla till Gud. Jesus skrev Kursen för att rädda oss från våra illusioner och för att korrigera de missförstånd av hans lära som finns i Bibeln och som redan uppstod medan han levde. För detta ändamål tackar vi honom och väljer att ta till oss vad han säger utan att förvränga det så att det ska passa oss själva. Det gjorde vi redan för tvåtusen år sedan, och vi behöver inte göra det misstaget igen.

Om du vill ha den kompletta svenska utgåvan av En kurs i mirakler så hittar du den på adlibris

En-kurs-i-mirakler-ekim-som-ljudbok-scaled.webp

Mirakelstudier

Jag åkte till Norge för att dö

En pilgrims resa mot frälsning med En kurs i mirakler

Jag åkte till Norge för att dö.

Enligt den officiella hemsidan för en Kurs i mirakler, www.acim.org, så refereras allt material som handlar om kursen, men som inte är utgivna av Foundation for Inner Peace, för “Mirakelstudier“.


Per Berglunds bok – "Jag åkte till Norge för att dö" – är en sådan bok. Vill du ta dina mirakelstudier till nästa steg?

Beställ boken då på www.realpeoplepub.com/återförsäljare via vårt bokförlag Real People Publishing.

bottom of page