top of page

Kontakt

För frågor rörande denna sida samt om ni har förslag på samarbete rörande boken 

Jag åkte till Norge för att dö, kontakta min förläggare på Real People Publishing.

Med vänliga hälsningar

Per Berglund

bottom of page