top of page

Supermeditationen

Supermanifestera-e1517557860961.jpg

Jag har blivit manad av Endeliss att berätta om Supermeditationen – det är så Endeliss kallar den meditation vi höll den 3 augusti 2021 som stöd för Norgebokens snara publicering. Vi var då fler än 40 stycken som mediterade samtidigt, hållande samma fokus. På ytan var ju motiveringen boken, och vi till och med visualiserade bokens omslag och såg den bli utgiven. Men ”bakom kulisserna” gjordes något annat av Endeliss, Jesus, änglarna och de himmelska krafterna. De använde sig av vårt kraftfulla och rena fokus för att placera något på jorden som aldrig tidigare har funnit här. Vi åstadkom alltså något så stort och mäktigt att man häpnar och knappt kan tro det är sant. Men Endeliss försäkrar mig att detta är sant. Vi placerade en kärlekskälla på jorden – en stor och vacker ljusfontän som pumpar ut kärlek, frid och glädje över hela jorden. Denna källa kommer aldrig att sluta spruta ut sitt ljus, och ingen kraft kan avlägsna den. Den är sannerligen en källa av överflöd och glädje. Ett mycket viktigt steg i att skapa kärlek och harmoni på vår planet.


Uppstigningen är ett ord som Jesus inte använder eftersom det lånar sig till hierarkiskt tänkande. Han föredrar termen Den Himmelska Accelerationen (The Celestial Speed-up). Den beror på att vår galax, Vintergatan, passerar genom en sektor med mycket hög energi. Denna fas varar i 112 år, mellan 1951-2063. Efter det lämnar Vintergatan den höga sektorn, och människor upphör att utvecklas lika snabbt. Så var det alltså tänkt. Men sedan kom vi. Vi förändrade allt – eller, rättare sagt; vi blev instrument för en helt enastående förändring. Endeliss, Jesus och änglarna tankade genom oss ner den höga sektorns energi och manifesterade den på jorden, att för alltid stanna kvar här och i ymnighet pumpa ut sitt ljus till mänskligheten. Den praktiska konsekvensen av detta är att uppstigningen inte kommer att ta slut för människan år 2063. Uppstigningen kommer att fortsätta och fortsätta, för nu har vi ljusfontänen som kontinuerligt renar oss.

Vid denna helt häpnadsväckande information påminde mig Endeliss om vad Ambres säger: ”Ljuset ska komma från Norden.”
Det är vi tillsammans som är detta ljus. 

 

Tack för att ni lyssnade.

bottom of page